DERGİLER

*Conference Proceedings of Science and Technology
*Hagia Sophia Journal of Geometry
**Erzincan University Journal of Science and Technology
* İstenildiği takdirde 17. Uluslararası Geometri Sempozyumunda sunulan bildiriler tam metin bildiri olarak basılacaktır. Tam metin bildirilerin 26 Temmuz 2019 tarihine kadar 17geosem@erzincan.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

** İstenildiği takdirde hakem sürecinden geçirilen ve basılması uygun görülen makaleler dergide basılacaktır.

 

 

**Dergi TR Dizin ‘de taranmaktadır.